Wycieczka do Agroturystki „ Pod Dębem” w Osowej

W dniu 30.05.2022r. Beneficjenci projektów Stowarzyszenie Integracyjne „ Klub Otwartych Serc” - Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „ Być Razem” w Wieruszowie, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie Świetlica „ Podaj rękę” w Mirkowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Agroturystki „ Pod Dębem” w Osowej z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj więcej: Wycieczka do Agroturystki „ Pod Dębem” w Osowej

Mikołajowe Świętowania

Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wieruszów projektu „ Podaj rękę” beneficjentami, którego były dzieci z Koła TPD w Mirkowie oraz TPD w Wieruszowie - uczniowie z niepełnosprawnością ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 w Wieruszowie wzięły udział dnia 29.11.2022r. w wycieczce do Chaty Świętego Mikołaja w Krasiejowie.

Czytaj więcej: Mikołajowe Świętowania

Spełnione marzenia dzieci z TPD

Dobiega końca trudny, pandemiczny rok, ale nie gasną marzenia i nadzieja na lepszy czas dzieci biorących udział w zajęciach świetlic, których organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz dzieci z placówek edukacyjnych, współpracujących na co dzień z TPD.

Czytaj więcej: Spełnione marzenia dzieci z TPD

Podaj rękę” na Święta

Rok 2020 był trudnym czasem dla nas wszystkich, jednak realizatorzy projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z naszej gminy starali się zrealizować jak najwięcej zaplanowanych dla beneficjentów działań, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Projekt pn. „Podaj rękę” skierowany do dzieci i młodzieży z Mirkowa również został poddany próbie. Nasi beneficjenci bardzo chętnie korzystają z proponowanych im działań i w obecnym czasie tęsknią za spotkaniami, wspólnie spędzonymi chwilami oraz możliwością twórczego spędzania czasu.

Czytaj więcej: Podaj rękę” na Święta