Podaj rękę” na Święta

Rok 2020 był trudnym czasem dla nas wszystkich, jednak realizatorzy projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z naszej gminy starali się zrealizować jak najwięcej zaplanowanych dla beneficjentów działań, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Projekt pn. „Podaj rękę” skierowany do dzieci i młodzieży z Mirkowa również został poddany próbie. Nasi beneficjenci bardzo chętnie korzystają z proponowanych im działań i w obecnym czasie tęsknią za spotkaniami, wspólnie spędzonymi chwilami oraz możliwością twórczego spędzania czasu.

Czytaj więcej: Podaj rękę” na Święta

Spełnione marzenia dzieci z TPD

Dobiega końca trudny, pandemiczny rok, ale nie gasną marzenia i nadzieja na lepszy czas dzieci biorących udział w zajęciach świetlic, których organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz dzieci z placówek edukacyjnych, współpracujących na co dzień z TPD.

Czytaj więcej: Spełnione marzenia dzieci z TPD