Jak Przekazać 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji?O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie powstał na mocy umowy podpisanej przez PFRON i ZM-G TPD z dnia 5 grudnia 1995 roku. Wieloletnie działania podejmowane przez rodziców oraz pracowników realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych skupionych przy TPD w Wieruszowie, przyczyniły się w znaczącej mierze do uruchomienia tej placówki. Niezwykle ważne okazało się uzyskanie od Samorządu Wieruszowskiego lokalu na okres 25 lat na zasadach bezpłatnego użytkowania. W 2006 roku zgodnie z uchwała Samorządu Gminy OM TPD stał się właścicielem tego obiektu. Zgodnie z obowiązującym prawem Samorząd sprzedał organizacji obiekt wraz z działką za symboliczny 1% wartości. Do 2003 roku WTZ był jedyną placówką pobytu dziennego stwarzająca możliwości szeroko pojętej terapii i rehabilitacji przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w stosunku do których została orzeczona niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
W ślad za obowiązującymi przepisami zakwalifikowanie osób do uczestnictwa w WTZ odpowiedzialny jest organizator placówki. W naszym przypadku kwalifikacja taka potwierdzona jest również opinią Rady Programowej. Od 1999 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym w naszym kraju, a jednocześnie ustawowymi kompetencjami, Starostwo Wieruszowskie stało się stroną umowy, a obsługującym to zadanie PCPR w Wieruszowie. Organizatorem placówki pozostała nadal organizacja pozarządowa TPD OM w Wieruszowie, która zobowiązana jest do realizacji zadań WTZ oraz przedkładania sprawozdań merytorycznych i finansowych PCPR-owi sprawującemu nadzór nad placówką.
WTZ realizuje swe zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości.

Pracownie

Program Terapii Zajęciowej realizowany jest zgodnie z przyjętym planem pracy na dany rok dla poszczególnych pracowni oraz programami 3-letnimi  i programem indywidualnym uczestników WTZ.
W poszczególnych pracowniach realizowane są następujące zadania:

 

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Realizuje czynności dotyczące robienia zakupów, przyrządzania posiłków, zapraw, wypieków, zmywania, przechowywania żywności oraz obsługi sprzętu gospodarstwa domowego. Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest przekazywanie wiadomości nt. artykułów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków, zastosowania zdrowej żywności, konieczności zachowania higieny i bezwzględnej czystości podczas przygotowywania posiłków i ich spożywania.

 

Pracownia artystyczno-plastyczna

Terapia obejmuje wieloetapowe działania poczynając od stosowania różnorodnych technik plastycznych takich jak: malowanie, rysowanie, malowanie na szkle, prace z papieru, bibuły, gliny, gipsu itp. Ważnym elementem pracy w pracowni jest wykorzystanie jak najszerszej gamy dostępnych materiałów, np. suszone kwiaty, liście, owoce krzewów oraz różnorodne materiały wtórne, np. butelki, korki. Podczas realizacji zadań uczestnicy zdobywają elementarną wiedzę oraz mają możliwość indywidualnie wypowiadać się poprzez sztukę, rozwijać twórczą aktywność i doskonalić posiadane umiejętności.

 

Pracownia krawiecko-tkacka

Zajęcia związane są z szyciem ręcznym różnymi rodzajami ściegów, dzierganiem, haftowaniem, szyciem na maszynie prostych konfekcji jak: ściereczka, poduszka, obrus. Na uwagę zasługują prace haftowane, gobeliny, zabawki, maskotki. Prace te wykonywane są wg projektów autorskich uczestników. Bardzo często w pracy sekcji realizowane są czynności takie jak: prasowanie, krochmalenie, pranie, maglowanie. Uczestnicy zdobywają również wiedzę teoretyczną nt. rodzajów tkanin, nici, włóczki i ich zastosowania w produkcji. Uczą się obsługi maszyny do szycia, owerloka oraz maszyny dziewiarskiej.

 

Pracownia stolarsko-ślusarska

Wykonuje proste przedmioty przy zastosowaniu płyty wiórowej, sklejki, drewna, drutu oraz różnych materiałów pomocniczych np. okleiny, itp. Uczestnicy samodzielnie wykonują ramki do obrazów, blejtramy plastyczne, kwietniki, półki, wieszaki oraz deseczki ozdobne i zabawki. Pod opiek± instruktora wykonują też drobne naprawy mebli i sprzętu będącego na wyposażeniu WTZ oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Bardzo ważnym elementem w pracy sekcji jest zdobywanie wiedzy i umiejętności nt. różnorodnych zastosowań materiałów oraz obsługa urządzeń i maszyn na których pracują. Uczą się obliczania zużycia materiałów koniecznych do wykonywania określonych wyrobów.Pracownia introligatorska

Zajęcia w tej pracowni przyczyniają się do zdobywania umiejętności i wiedzy dotyczącej obsługi różnorodnych urządzeń np. laminator, gilotyna, bindownica, urządzenie do robienia znaczków okolicznościowych, baloniarki do pakowania prezentów. Uczestnicy uczą się też tradycyjnych technik introligatorskich takich jak: zszywanie, klejenie, konserwacja, dzięki którym wykonują: znaczki okolicznościowe, notesy różnych formatów, zakładki laminowane, kroniki, teczki kartonowe, pudełka oraz świadczą wiele usług i wykonują prace na użytek WTZ np. dzienniki zajęć.

 

Pracownia ceramiczna i mas twardych

Prowadzone zajęcia wyrabiają zdolności manualne, precyzję i dokładność ruchów, szczególnie u osób z zaburzeniami funkcji kończyn górnych przy użyciu takich narzędzi jak: koło garncarskie, kręciołki, formy do odlewów oraz surowców takich jak glina czy  gips. Uczestnicy lepią naczynia i przedmioty, a następnie je wypalają. Stosowane jest także lepienie z masy solnej, modeliny i plasteliny oraz rzeźba w drewnie, wosku i mydle, czy wykonywanie witraży ze szkła.

 

Pracownia ogrodnicza

Wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin ogrodowych, domowych i kompozycji kwiatowych. W okresie wiosenno–letnim większosć prac wykonywana jest na świeżym powietrzu i w małej przywarsztatowej szklarni. W okresie jesienno–zimowym zajęcia prowadzone są wewnątrz budynku i oprócz pielęgnowania kwiatów doniczkowych wykonuje prace manualno–artystyczne o motywach roślinno-kwiatowych ze zgromadzonych materiałów (susz, nasiona). Z okazji świąt Bożego Narodzenia wykonuje również ozdoby świąteczne z wykorzystaniem motywu roślinnego.

 

Pracownia rehabilitacyjno-terapeutyczna

Jednym z podstawowych zadań realizowanych w tej pracowni jest diagnoza możliwości i umiejętności uczestników WTZ z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym. W związku z dużymi deficytami realizowane zadania koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu i doskonaleniu czynności samoobsługowych. W celu zwiększenia sprawności manualnych i fizycznych sporo czasu przeznacza się na zajęcia rytmiczne, rehabilitację i terapię. W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzi się ćwiczenia z zakresu rozpoznawania kolorów, wielkości, kształtów, itp.

 

Pracownia aktywizacji zawodowej

W ramach realizowanych zadań prowadzona jest obserwacja uczestników oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów terapii i rehabilitacji. Nawiązuje współpracę z pracodawcami. Uczestnicy wraz z instruktorem odwiedzają zakłady pracy, w których w przyszłości nabywać będą umiejętności zawodowe oraz podejmą pracę zarobkową. W ramach odbywanych zajęć uczestnicy pracowni zwiększają swoją wiedzę nt. rozwoju osobistego, relacji między pracodawcą i pracownikiem, asertywności, motywacji do pracy itp.  Dla podtrzymania nabytych umiejętności uczestnicy realizują zadania z terapii zajęciowej w pracowniach funkcjonujących w WTZ.

 

Pracownia komputerowo-poligraficzna

Daje uczestnikom możliwość zapoznania się z obsługą sprzętu komputerowego. Ponadto uczestnicy zdobywają konieczną wiedzę z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i poligraficznego oraz obsługi i zastosowania programów użytkowych takich jak Pakiet OupenOffice czy CorelDraw. W ramach pracy uczestnicy sekcji wykonują różnorodne druki okazjonalne, wizytówki, nalepki, kartki okolicznościowe, zaproszenia, kolorowanki dla dzieci, plakietki, zakładki, dyplomy. Ponadto przepisują teksty, skanują i kserują dokumenty, itp.