Ogłoszenie o pracy

 

Ogłoszenie o pracy

 

Zatrudnimy osobę do pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej na stanowisko instruktora terapeuta lub instruktora zawodu w pracowni konfekcjonowania.

 

Wymagania: 

- wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe w zakresie pedagogiki bądź kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

- co najmniej dwuletni staż pracy/współpracy z osobami z niepełnosprawnością (wolontariat, opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością, praca zawodowa),

- mile widziane certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu kursów/szkoleń z zakresu: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej/Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Trener Pracy itp.

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, 

- empatyczny stosunek do osób z niepełnosprawnością oraz umiejętność pracy z nimi.


 Szczegółowe informację, zainteresowane osoby mogą uzyskać pod numerem telefonu: 62 78 42 535 lub osobiście na Warsztatach Terapii Zajęciowej, ul. Sportowa 7 w Wieruszowie,