Ja też potrafię

 

Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc’’ od marca tego roku realizuje projekt „ Ja też potrafię” współfinansowany ze środków Starostwa Powiatu Wieruszowskiego. Uczestnicy projektu w każdy poniedziałek biorą udział w zajęciach grupowych o charakterze terapeutycznym – zajęciach rehabilitacyjnych, arteterapeutycznych oraz zajęciach z psychologiem. Czwartkowe zajęcia indywidualne wynikają z potrzeb beneficjentów – dodatkowa terapia rehabilitacyjna oraz psychologiczna podyktowana jest potrzebą korygowania deficytów występujących u uczestników projektów.

W ramach projektu będą organizowane wyjazdy na zajęcia terapii specjalistycznej. Zaplanowano trzy wyjazdy: na zajęcia hipoterapeutyczne oraz dogoterapeutyczne na Głaz, na basen w Ostrzeszowie oraz do Groty Solnej do Bralina. Wyjazdy nie tylko pozwolą na szerokie działania terapeutyczne, ale również były okazją do integrowania się dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

Uczestnicy projektu wezmą udział także w terapii społecznej i zaplanowanych w niej działaniach tj. w Ogólnopolskim Integracyjnym Biegu Ulicznym, którego realizatorem jest SIKOS. W konkursie „Twórczość – Terapia – Sukces”, który organizowany jest przez naszego partnera - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie. Podczas zajęć arteterapeutycznych wspólni z terapeutą będą wykonywać prace manualne, które zostaną wyeksponowane podczas wystawy w holu Urzędu Miasta i Gminy w Wieruszowie. A także w spotkaniu mikołajkowo - świątecznym z udziałem opiekunów prawnych.

Przebieg realizacji projektu będzie można monitorować na naszej stronie.