„CYBERLATKI w Woj. Łódzkim”

 Tegoroczne ferie zimowe w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie rozpoczęły się od wypoczynku w Domu Wczasów Dziecięcych połączonym z realizacją programu CYBERLATKI w woj. łódzkim. 45 osób w tym dzieci/młodzież od 11 roku życia uczniowie szkół Pieczyska, Wyszanów, Wieruszów i ich opiekunowie/nauczyciele brali udział w 3-dniowym szkoleniu w dniach 13-15 stycznia br. Szkolenia prowadzone były metodą aktywną, warsztatową a biorący w nim udział mogli zdobyć niezwykle ważną wiedzę na temat cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci i młodzieży.

Wybrani liderzy z kół TPD mamy nadzieję przeprowadzą akcję popularyzujące wiedzę na omawiane tematy, podczas której zostanie zorganizowany w wspomnianych szkołach happening, podczas którego będą upowszechniać również informację nt. wpływu nowych technologii na dzieci i młodzież, aspektów prawnych cyberprzemocy oraz wsparcia dla rodziców/nauczycieli/terapeutów pracy z podopiecznymi. Mamy nadzieje, że uda się wspólnie z samorządem szkół zorganizować szkolenia warsztatowe i konsultację w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych pt.:” Bezpieczny start w internecie” i „Profilaktyka ryzykowanych zachować dzieci i młodzieży w sieci”.

Wszyscy uczestnicy szkolenia na zakończenie otrzymali certyfikaty i upominki, a w placówkach stowarzyszenia, WTZ, ZAZ, CUŚ (mieszkania treningowe i wspierane) w tych dniach odbyła się wizyta Pani Sekretarz Generalnej Zarządu Głównego TPD Jolanty Szklarskiej i Pani Prezes TPD Oddziału Regionalnego w Łodzi Aleksandra Podlasin-Kubus. 

 Podczas trzydniowych szkoleń nie zabrakło też czasu na wspólną zabawę, nawiązanie przyjaźni i kontaktów oraz odpoczynku w pierwszych dniach ferii zimowych.

Uczestnicy szkolenia serdecznie dziękują za możliwość uczestnictwa w tym projekcie Zarządowi TPD Głównemu w Warszawie, Łodzi i Wieruszowie oraz Domowi Wczasów Dziecięcych w Głazie, w którym zawsze przyjmuje nas gościnnie i czujemy się wspaniale.