Centrum Usług Środowiskowych

Targi Ekonomii Społecznej w Zgierzu

10 września 2022r. w Zgierzu, w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu, ul. Piątkowska 32 odbyły się Targi Ekonomii Społecznej promujące instytucje, warsztaty, zakłady z których na co dzień korzystają osoby zagrożone wykluczeniemm.in. z powodów niepełnosprawności czy trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej: Targi Ekonomii Społecznej w Zgierzu

Z wizytą na Suwalszczyźnie i Litwie

Od trzech lat uczestnicy, beneficjenci Klubu "Być Razem" Zadanie 2, terapeuci i opiekunowie planowali integracyjny wyjazd na Litwę i Suwalszczyznę. Niestety pandemia Covid-19 uniemożliwiła wcześniej zrealizowanie planów.

Czytaj więcej: Z wizytą na Suwalszczyźnie i Litwie

45 Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej

 W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i mieszkańcy Centrum Usług Środowiskowych „Razem Łatwiej” Klub "Być Razem" Zadanie 2, wzięli udział w 45 Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Czytaj więcej: 45 Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej

Powrót do zdrowia - powrót do pracy. Rehabilitacja kompleksowa

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” było organizatorem konsultacji i spotkania z P. Anną Ciupa i Konradem Komornickim pracownikami Oddziału Łódzkiego PFRON poświęconego omówieniu projektu „Powrót do zdrowia – Powrót do pracy rehabilitacja kompleksowa”.

Czytaj więcej: Powrót do zdrowia - powrót do pracy. Rehabilitacja kompleksowa