„Żółty talerz” na Święta

W okresie przedświątecznym nasi wolontariusze za sprawą Kulczyk Foundation i programu żywieniowego Żółty Talerz dostarczyli podopiecznym 50 świątecznych paczek żywnościowych.

Oczywiście podczas dostarczania zestawów nasi wolontariusze zachowywali wszystkie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

W tym trudnym dla nas czasie staramy się pamiętać o wszystkich naszych podopiecznych, a w szczególności o potrzebujących dzieciach i ich rodzinach.

Jednocześnie bardzo gorąco pragniemy podziękować, w imieniu wychowawców, zaangażowanych wolontariuszy i przede wszystkim beneficjentów, Kulczyk Foundation za możliwość przekazania tych paczek.

#Żółtytalerz

#Paczkiświąteczne