45 Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej

    W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i mieszkańcy Centrum Usług Środowiskowych „Razem Łatwiej”, wzięli udział w 45 Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Czytaj więcej: 45 Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Powrót do zdrowia - powrót do pracy. Rehabilitacja kompleksowa

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” było organizatorem konsultacji i spotkania z P. Anną Ciupa i Konradem Komornickim pracownikami Oddziału Łódzkiego PFRON poświęconego omówieniu projektu „Powrót do zdrowia – Powrót do pracy rehabilitacja kompleksowa”.

Czytaj więcej: Powrót do zdrowia - powrót do pracy. Rehabilitacja kompleksowa