Podziękowanie dla Diakonie St. Martin

Serdecznie dziękujemy Diakonie St. Martin Martinshof Rothenburg Diakoniewerk

za przekazanie nam ochronnej odzieży bawełnianej, folii i innych wyrobów, które bardzo nam się przydały w trudnym dla nas wszystkich okresie związanym z Koronawirusem.

Pragniemy poinformować, że odzież bawełnianą oraz inne wyroby, z wyjątkiem folii przekazaliśmy do Domów Pomocy Społecznej w Chróścinie, Środowiskowych Domów Samopomocy w Osieku, Czastarach i Chróścinie, Zakładu Aktywności Zawodowej
w Wieruszowie, Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie, Centrum Usług Społecznych
w Wieruszowie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie.

Folię przeznaczymy na wykonanie przyłbic i osłon ochronnych dla pracowników
i beneficjentów tj. osób z niepełnosprawnością, z którymi na codzień współpracujemy.

 

Z poważaniem

Henryka Sokołowska