Bieg

  

IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny

W dniu 21 września br. na Rynku w Wieruszowie odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki oraz Wieruszowski Klub Sportowy „Prosna” w Wieruszowie. Cała impreza składała się z trzech bloków.

W godzinach dopołudniowych przeprowadziliśmy Imprezę Integracyjną tj. atrakcje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością - mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Udział w imprezie wzięło 22 placówki realizujące zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością tj. WTZ, ŚDS, ZAZ, DPS, Spółdzielnia Socjalna itp. W tym 2 placówki gościnnie z poza województwa łódzkiego. To dla ich reprezentantów przygotowano liczne konkurencje sportowo- rekreacyjne tj. skok w dal z miejsca kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, tor przeszkód kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, rzut woreczkiem do hula-hop, ringo na wózkach kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców, szalony pociąg- konkurencja grupowa, przeciąganie liny-konkurencja grupowa. Wszystkim biorącym udział w imprezie wręczono puchary, medale, upominki indywidualne oraz symboliczne nagrody grupowe.

 

Imprezie towarzyszyły różnorodne atrakcje i stoiska m. in:

  • program wokalno-taneczny „Baw się razem z nami”, w wykonaniu osób z niepełnosprawnością tj. uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie oraz recital w wykonaniu wokalistek studia piosenki WDK,

  • stoisko promocja zdrowia, gdzie można było skorzystać z darmowych badań tj. pomiar cukru we krwi, mierzenie ciśnienia porady dotyczące zdrowego odżywiania itp.

  • stoisko informacyjne Powiatu, Gminy, PCPR, PUP, MGOPS – na stoisku można było uzyskać informacje o programach i projektach realizowanych z zakresu pomocy społecznej, zatrudnienia, projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie oraz osób starszych. Można było również na tym stoisku pozyskać nieodpłatnie „Koperty życia” oferowane przez MGOPS, które skierowane były do osób chorych, starszych i samotnych. Koperty mają znaczący wpływ na przyspieszenie czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego,

  • stoisko Podmiotów Ekonomii Społecznej gdzie można było uzyskać informacje oraz otrzymać bezpłatnie różnorodne materiały dotyczące ekonomii społecznej, praw dziecka i działalności organizacji pozarządowych Na tym stoisku można było również zobaczyć prace wykonane przez osoby z niepełnosprawnością. Istniała również możliwość ich zakupu,

  • stoisko informacyjne organizatora gdzie można było uzyskać szczegółowe informacje dotyczące imprezy,

  • stoisko „Fortuna szczęścia” przygotowane przez pracowników WTZ oraz wolontariuszy. Na tym stoisku można było poprzez zakup symbolicznej cegiełki otrzymać atrakcyjne nagrody, które zostały pozyskane m.in. od lokalnych i regionalnych sponsorów,

  • stoisko „Kawiarenka integracyjna”, w której można było zakupić za symboliczną złotówkę domowe ciasto, ciepłe i zimne napoje, owoce i lody. Wszystkie artykuły dostępne w kawiarni zostały przekazane przez rodziców i lokalnych sponsorów,

  • stoisko „Swojskie jadło gdzie można było skosztować pysznego chleba ze smalcem, wraz z dodatkami. Na tym stoisku można było również otrzymać bezpłatnie oranżadę ufundowaną przez lokalnego sponsora,

  • stoisko „Integracyjny Plac Zabaw” na którym można było skorzystać z bezpłatnych atrakcji tj. malowania twarzy, modelowanie balonów i puszczanie baniek mydlanych. Na Palcu Integracyjnym prowadzone były także zajęcia arteterapeutyczne m.in. malowanie gipsówek, malowanie domków, zajęcia techniczno- plastyczne, gry i zabawy dla dzieci. Można było również skorzystać bezpłatnie z zjeżdżalni dmuchanej. Dla wszystkich biorących udział w zabawach i konkursach organizowanych na Integracyjnym Placu Zabaw przygotowano upominki.

 

Do organizacji i obsługi imprezy oprócz pracowników zaangażowani zostali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie, którzy wcielili się w rolę klaunów.

Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Wieruszowie, z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica oraz harcerze z wieruszowskiej Drużyny 42 WDH „Czarne Stopy”. Byli oni widoczni m.in. na wszystkich stoiskach, w miejscach przeprowadzania konkurencji sportowych oraz na Integracyjnym Placu Zabaw. Wolontariuszami byli nie tylko uczniowie, ale też rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciele.

Przeprowadzanie imprezy było możliwe również dzięki zaangażowaniu i pomocy rzeczowej i finansowej lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.

Tegoroczną imprezę wsparło ok. 100 darczyńców/sponsorów. To dzięki okazanej przez darczyńców hojności, mogliśmy sprostać ogromnemu wyzwaniu logistycznemu i wszystkim uczestnikom imprezy zabezpieczyć różnorodne atrakcje, jak również nagrody indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych.

Następnie między godziną 14.00- 14.40 odbyło się uroczyste odsłonięcie kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w Wieruszowie. W tym roku odsłonięte zostały tablice Anity Włodarczyk- lekkoatletki, dwukrotnej Mistrzyni Olimpijskiej w rzucie młotem oraz Pawła Piotrowskiego- złotego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach w pchnięciu kulą. Wydarzeniu temu towarzyszyły m.in. przemówienia gości, gratulacje oraz wręczenie kwiatów. W uroczystości tej uczestniczył także pan Jacek Przebierała- paraolimpijczyk, którego pamiątkowa tablica odsłaniana była w roku 2017.

W godzinach popołudniowych odbył się IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny na dwóch dystansach na 10 km ( bieg indywidualny) i 2,5 km (bieg drużynowy).

W biegu na 10 km brały udział osoby z całej Polski i osoby niepełnosprawne z województwa łódzkiego oraz z sąsiadujących województw. W biegu na 2,5 km brały udział drużyny-osoby z niepełnosprawnością reprezentanci placówek tj. WTZ, ZAZ, DPS itp.

Wszyscy biegacze zostali wyposażeni w pakiety startowe. Każdy uczestnik biegu otrzymał również pamiątkowy medal oraz koszulkę. Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody finansowe i rzeczowe. W przypadku biegu na 2,5 km ocena biegaczy niepełnosprawnych była dokonana drużynowo. Dla zwycięskich drużyn za zajęcie miejsca I – III również przekazano puchary i upominki.

Bieg realizowany był w ramach 9 biegów „Biegnij w Łódzkie- 80km dookoła łódzkiego” pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

  

Dla wszystkich biorących udział w atrakcjach sportowo – rekreacyjnych oraz dla wszystkich biegaczy zabezpieczyliśmy posiłki.

Celem wszystkich powyższych działań było wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania w środowisku oraz poprawa ich sprawności fizycznej, integracja osób z niepełnosprawnością z środowiskiem lokalnym, popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu, promocja Miasta i Gminy Wieruszów, propagowanie drużynowej rywalizacji biegowej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

Gośćmi IV Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego byli m.in. przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, radni gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, przedszkoli, przedstawiciele placówek realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz lokalni sponsorzy i przedsiębiorcy.

Patronatem honorowym imprezę objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starosta Wieruszowski, Burmistrz Gminy Wieruszów. Patronat Medialny nad imprezą objęli: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, ŁĄCZNIK, TVP 3 Łódź, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź, Radio SUD, Maratony polskie.pl

Partnerami całego przedsięwzięcia byli: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, TPD OM Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Socjalna „Green Service” w Wieruszowie, Fundacja RECAL.

 

Impreza współfinansowana była ze środków otrzymanych od:

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz życzliwości lokalnych sponsorów i bezinteresownej pomocy wolontariuszy.