Spotkanie opłatkowe

18 grudnia w Motelu "ES" w Wieruszowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe uczestników i pracowników WTZ.

Spotkanie uświetnili zaproszeni goście z PCPR-u, MOPS-u i miejscowych mediów. Modlitwę poprowadził O. Piotr a życzenia złożyła Pani Prezes Henryka Sokołowska. Ponadto składaliśmy sobie życzenia indywidualnie i dzieliliśmy się opłatkiem. Słuchaliśmy kolęd i wspólnie spożyliśmy przygotowane dania i potrawy. Wszyscy zostali obdarowani jakimś upominkiem.