Święto Wolontariatu

W dniu 16 grudnia br. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się „Lokalne Święto Osób z Niepełnosprawnością, Wolontariuszy i osób pracujących na ich rzecz”.


Organizatorem spotkania było jak co roku Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wieruszowie.

W tegorocznej uroczystości oprócz włodarzy Gminy i Powiatu udział wzięli również posłowie RP tj. Cezary Tomczyk, Paweł Rychlik. W imieniu pana Senatora RP Michała Seweryńskiego życzenia przekazał p. Zygmunt Ślęzak – radny powiatu. W imprezie uczestniczył również członek Regionalnego Zarządu TPD w Łodzi p. Jerzy Marlicki.

Uroczyste spotkanie było okazją do złożenia podziękowań osobom z niepełnosprawnością za aktywność, zaangażowanie oraz promowanie umiejętności w naszym środowisku.

Uhonorowano także rodziców osób z niepełnosprawnością, wolontariuszy pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu. To właśnie dzięki ich pomocy organizacje mogą realizować swoje zadania i projekty. Wszystkim w/w wręczono symboliczne upominki oraz kwiaty.

Podczas Gali wręczono także statuetki, medale, odznaki oraz inne wyróżnienia z okazji jubileuszu 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, najstarszej organizacji w Polsce.

Historia wieruszowskiego TPD jest znaczenie krótsza i sięga 50 lat jak świadczą o tym dostępne dokumenty.

Ceremonia wręczania wyróżnień przeplatała się z programem artystycznym pt. „Dziękujemy Wam za wszystko”.

Swój występ taneczny tj. Walc meksykański" pokazały dzieci przedszkolne z grupy ,,Słoneczka" z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie pod kierunkiem Elżbiety Sudomirskiej. Odbył się również recital Maryny Wierzby oraz występ artystyczny uczestników WTZ Wieruszów pod kierunkiem Doroty Okoń i Marty Panek i uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszanowie pod kierunkiem Edyty Jamrozińskiej.

Uczestnicy imprezy mogli także zwiedzać pokonkursową wystawę „Twórczość – Terapia - Sukces”, która mieści się w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Wystawę tą mieszkańcy powiatu mogą jeszcze obejrzeć do 10 stycznia 2020 roku.

Organizatorzy Gali wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym składają serdeczne podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz na rzecz naszych organizacji pozarządowych.

Życzymy aby praca wolontarystyczna zawsze sprawiała Wam nie tylko dużo satysfakcji ale i społecznej wdzięczności, na którą w pełni zasługujecie.

 

 

STATUETKI

z okazji jubileuszu 100 – lecia TPD

 

 1. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

 2. Urząd Miejski w Wieruszowie

 3. Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

 4. Szkoła Podstawowa w Wyszanowie

 5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Wieruszowie

 7. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie

 8. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

 9. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie

 10. Wieruszowski Dom Kultury

 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach

 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie

 13. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

 14. Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie

 

 

MEDALE

z okazji jubileuszu 100 -lecia TPD

 

 1. Bolesław Petalas

 2. Jan Powolny

 3. Natalia Śniada

 4. Teresa Tomaszewska

 5. Gabriela Zimna

 6. Zdzisława Zabłocka

 7. Henryka Sokołowska

 8. Lech Mączka

 9. Moska Janina

 10. Irena Kowalczyk

 11. Małgorzata Hojeńska

 12. Jadwiga Zygmunt

 

 

Odznaka okolicznościowa TPD

Przyjaciel Dziecka” 100 -lecie

 

 1. Marek Długaszewski

 2. Marian Grzesiak

 3. Adam Musiała

 4. Józef Wróbel

 5. Elżbieta Magot

 6. Łucja Ponitka

 7. Danuta Kuc

 8. Andrzej Waligóra

 9. Maria Biczysko

 10. Magdalena Gabas

 11. Hieronim Henczyca

 12. Elżbieta Piotrowska

 13. Barbara Tujek

 14. Irena Gaczyńska

 15. Kamila Kukuła

 16. Grażyna Kindler

 17. Kowalczyk Małgorzata

 18. Krystyna Pisula

 19. Ryszard Świsulski

 20. Wiesław Bronś

 21. Stefania Fiedler

 22.  

 

Wykaz osób wyróżnionych z okazji

Lokalnego Święta Osób z Niepełnosprawnością, wolontariuszy

oraz osób pracujących na ich rzecz

 

 1. Podziękowania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością skierowano do:

 

 • Uczestników WTZ Wieruszów

Eugeniusz Grzejdziak

Renata Semczyszyn

Filip Kownacki

Magdalena Kurzawa

 

 • Grupy Wsparcia przy WTZ Wieruszów

Elżbieta Wójciak

Anna Giemza

Piotr Gorajczyk

Sylwia Cichowska

 

 • Podmiotu Ekonomii Społecznej TPD OM

Michał Mrugała

Sebastian Juszczak

Monika Gonera

Klaudia Opacka

 

 • Pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie

Zenon Cendrowicz

Andrzej Szczepański

Rafał Jaroch

Robert Śmiałek

Krzysztof Foryś

Martyna Wierzba

 

 • Pracowników Spółdzielni Socjalnej „Green Service”

Karol Bryja

Dariusz Borwik

Cezariusz Zawadzki

 

 • Uczestników ŚDS Osiek z filią w Czastarach i w Chróścinie

Elżbieta Kopacka

Mariusz Opacki

Stanisław Cieśla

 

 • Mieszkańców DPS Chróścin

Jolanta Hoinca

Janusz Kowalski

Marek Prusimski

 

 1. Podziękowania dla rodziców osób z niepełnosprawnością skierowano do:

 

 1. Danuta Strzała

 2. Jadwiga Lasota

 3. Małgorzata Juszczak

 4. Bożena Jaroch

 5. Wioletta Krajewska

 6. Zofia Kowal

 

 1. Podziękowanie dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza skierowano do:

 

 1. Włodzimierz Adamski

 2. Sławomir Cieśla

 3. Alicja Ruta

 4. Maciej Baciński

 5. Bryja Katarzyna

 6. Piotr Pietrzykowski

 7. Jarosław Siedlecki

 8. Wiesław Pietras

 9. Piotr Kołodziejczyk

 10. Barbara Bezen

 11. Marzena Kocoń

 12. Edyta Jamrozińska

 13. Zygmunt Owczarek

 

 1. Podziękowania za aktywność i zaangażowanie w realizację projektów skierowano do :

 

 1. Paweł Malik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

 2. Małgorzata Małys - Opiekun SzKW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

 3. Włodzimierz Matyja – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Wieruszowie

 4. Maria Jakubczyk - Opiekun SzKW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Wieruszowie,

 5. Małgorzata Nikodem – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica

 6. Halina Paluch - Opiekun SzKW przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie

 7. Patryk Hodera – Gazeta „Łącznik”

 8. Jakub Musiał – Wieruszowski Dom Kultury

 9. Damian Pawlak – Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

 

5) Wyróżnienia również otrzymali:

 1. Elżbieta Ochocka – Kierownik PUP oraz pracownicy

 2. Grażyna Wójciak - Dyrektor PUP oraz pracownicy