Twórczość - Terapia - Sukces 2021

Wystawa Pełna Sukcesów i radości i wzruszeń

 

 

Po Przerwie spowodowanej pandemią znowu osoby z niepełnosprawnością poprzez swoje prace mogły zagościć w budynku powiatu i gminy. Tegoroczna 26 edycja konkursu „ Twórczość-Terapia-Sukces” to prawdziwa edukacja na temat niepełnosprawności w naszym środowisku lokalnym. Ze względu na ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w urzędzie wystawa czynna będzie do końca lutego 2022r.

   Warto zatrzymać się na chwile i przenieść w pejzaże, obejrzeć wyplatanki wielobarwne postaci itd.

Przy okazji warto uświadomić sobie, że robią to ponoć „słabsi od nas”- podopieczni stowarzyszeń, szkół dla osób niepełnosprawnych, domów pomocy itd. dając tak naprawdę – dając tak na prawdę siłę - na teraz,, na święta czy choćby na ten moment.

Na tegoroczna edycję konkursu zostało nadesłane 96 prac plastycznych 162 autorów wykonanych różnymi technikami. Wszyscy autorzy prac ze swoimi opiekunami otrzymali upominki indywidualne, ponadto dla wszystkich biorących udział w konkursie został wyświetlony seans filmowy pt.: Chłopiec z chmur” w Kinie „Słońce „w Wieruszowie.

Dla wszystkich placówek organizatorzy przygotowali również nagrody, które mamy nadzieję że będą mobilizowały wszystkich do udziału w kolejnych latach.

Placówki biorące udział w XXVI edycji konkursu Twórczość-Terapia-Sukces:

 1. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieruszowie

 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

 4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach

 5. Rodzinny Dom Dziecka w Lubczynie

 6. Dom Pomocy Społecznej Chróścin Wieś

 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku

 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku Filia Czastary

 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku Filia Chróścin

 10. Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie

 11. Ośrodek Terapii i Rehabilitacji "Być Razem" w Wieruszowie

 12. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie


Środki na realizację tego przedsięwzięcia organizatorzy konkursu tj. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie pozyskali ze środków PFRON/PCPR, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i Gminy Wieruszów. Przeznaczono też środki własne pochodzące z 1 % podatku przekazanego na Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie. Nieoceniona okazała się również pomoc ze strony terapeutów z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej, którzy dokonali podsumowania konkursu i przygotowali wystawę pokonkursową.

W imieniu organizatorów i beneficjentów projektu dziękujemy lokalnym mediom za upowszechnianie informacji o umiejętnościach manualnych osób niepełnosprawnych a grantodawcom za udzieloną pomoc finansową i rzeczową na realizację tego przedsięwzięcia.