Z wizytą studyjną w Wieruszowie

Po raz trzynasty Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” (SI ”KOS”) gościło na Ziemi Wieruszowskiej grupę przedstawicieli małopolskich samorządów, które w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniu 20.10.2021r odwiedziły placówki realizujące zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

  Grupa szesnastu osób - przedstawiciele gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, grupa pracowników pomocy społecznej oraz osoby reprezentujące Powiat Oświęcimski zwiedzały Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Spółdzielnię Socjalną „Green Service” oraz Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania jakie odbyło się w mieszkaniach wspieranych i treningowych uczestniczyli przedstawiciele zwiedzanych placówek . Aleksandra Strzelczyk i Marek Kłoczaniuk, Prezes SI „KOS” Henryka Sokołowska zaprezentowała systemowe rozwiązania adresowane do osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu wieruszowskiego. Przedłużeniem tej dyskusji było spotkanie uczestników wizyty z przedstawicielami samorządów Powiatu i gminy Wieruszów tj: V-ce Starostą Wieruszowskim Stefanem Pietrasem, Burmistrzem Wieruszowa Rafałem Przybyłem i V-ce Burmistrzem Martą Siubijak. Sporo uwagi poświecono tematom zlecania zadań organizacjom pozarządowym i bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi w powiecie wieruszowskim. Na zakończenie wizyty grupa z małopolski udała się do Cieszęcina, gdzie została zapoznana z program regrantingowym i realizacją mikrograntów przez grupy nieformalne i organizacje pozarządowe. Prezentacji tych zagadnień dokonał Marek Patyk z Gminy Wieruszów oraz grantobiorcy Kazimierz Błaszczak i Nina Okoń – Wyder. Wizyta zakończyła się propozycją kolejnych spotkań tak w Wieruszowie jak i w Krakowie.