Wizyty studyjne, konferencje, szkolenia – wrzesień, październik 2021

Miesiąc wrzesień i październik sprzyjały różnego rodzaju formułom szkolenia zwiększającym wiedzę na temat rozwiązań w zakresie włączania społecznego osób z niepełnosprawnością i oraz diagnozy potrzeb tej grupy społecznej w kontekście różnych instrumentów i rozwiązań systemowych realizowanych na terenie całego kraju.

W dniach 22-24.09.2021 oraz 29-01.10.2021 r. pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatu wieruszowskiego, dla których organizatorem są organizacje pozarządowe SIKOS, TPD OM dwie grupy terapeutów miały możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w woj. zachodniopomorskim i podlaskim. W ramach wizyty studyjnej odwiedzali różnego podmioty Ekonomii Społecznej w tym ZAZ, WTZ, Spółdzielnie Socjalne, Ośrodki rehabilitacji i edukacji. 20 października z rewizytą do Wieruszowa przyjechała grupa z Małopolski (informacje o wizycie znajdują się w osobnym opracowaniu). Wcześniej 2 września odbyło się spotkanie regionalne dot. funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie woj. Łódzkiego a w październiku odbyła się konferencja z okazji 30-lecia istnienia PFRON „przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono aktywności osób niepełnosprawnych i narzędziom, wsparcia samodzielności osób z niepełnosprawnością. Wcześniej we wrześniu odbyło się też szkolenie doskonalące umiejętności wieruszowskich terapeutów i nauczycieli realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, którego organizatorem było stowarzyszanie SIKOS. Tematem tego szkolenia było „Postępowanie w przypadku zachować agresywnych i autoagresywnych u podopiecznych”.