Festiwal piosenki i poezji żołnierskiej

W dniu 13 listopada 2019 roku uczestnicy naszej placówki wraz z opiekunem i kierowcą uczestniczyli w Festiwalu Piosenki i Poezji Żołnierskiej.

Cała uroczystość odbywała się w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim. W imprezie uczestniczyło kilkanaście placówek, których uczestnicy pięknie recytowali i wyśpiewywali piosenki i poezje o tematyce żołnierskiej. Naszą placówkę reprezentowali: Martyna Wierzba, Klaudia Opacka, Anna Giemza, Sebastian Juszczak, Piotr Gorajczyk i Michał Mrugała. 

Za wykonanie przygotowanych utworów każda placówka otrzymała dyplom za udział. Nasi artyści w tym roku otrzymali wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Pabianickiego. Po zakończonych występach zostaliśmy ugoszczeni obiadem.