Twórczość-Terapia-Sukces

Tegoroczny 25 jubileuszowy konkurs Twórczość-Terapia-Sukces odbył się w trudnej sytuacji pandemicznej spowodowanej Covid 19. Pomimo planów świętowania z udziałem licznej grupy autorów, darczyńców, terapeutów, opiekunów/rodziców konkurs przeprowadzony został w formie hybrydowej a pokonkursowa wystawa zaprezentowana zastała w formie plakatowej. Zajęcia, szkolenia i konsultacje przeprowadzone przez cały rok były indywidualne w małych grupach i zdalnie.

Łącznie wykonano 89 prac (indywidualnych i grupowych) przez 126 osób z niepełnosprawnością, beneficjentów różnych placówek funkcjonujacych na terenie powiatu wieruszowskiego.

 

 Placówki biorące udział w XXV edycji konkursu Twórczość-Terapia-Sukces:

 1. Przedszkole nr 1 im. Krzysztofa Bezena w Wieruszowie

 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

 4. Szkoła Specjalna w Tyblach

 5. Rodzinny Dom Dziecka w Lubczynie

 6. Świetlica Socjoterapeutyczna w Podzamczu

 7. Dom Pomocy Społecznej Chróścin Wieś

 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku Filia Czastary i Filia Chróścin

 9. Zakład Aktywnośći Zawodowej w Wieruszowie

 10. Ośrodek Terapii i Rehabilitacji "Być Razem" w Wieruszowie

 11. Warsztat Terapii Zajęciowej w WieruszowieZachęcamy mieszkanców do ogladania wystawy, która prezentowana będzie w gablotach miejskich w Rynku w Wieruszowie od 18.12.2020r oraz w różnych placówkach na terenie powiatu wieruszowskiego.

Informacje i zdjecia na temat projektu można znaleźć na stronach organizacji pozarządowych:www.sikos.org.pl , https://www.facebook.com/si.kos.5/, www.wtzwieruszow.pl

powiatu wieruszowskiego, gminy Wieruszów www.wieruszow.pl, www.powiat-wieruszowski.pl,

www.facebook.com/powiat.wieruszow

 

Środki na realizację tego przedsięwzięcia organizatorzy pozyskali ze środków PFRON, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski - Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie.

W imieniu organizatorów i beneficjentów projektu dziękujemy lokalnym mediom za upowszechnianie informacji o umiejętnościach manualnych osób z niepełnosprawnością, grantodawcom za udzieloną pomoc finansową i rzeczową na realizację tego przedsięwzięcia.