Informacja o gotowości

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuje, że z dniem 31.10.2023r. zakończona została realizacja projektu partnerskiego pt. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”. Informuje, że pozostajemy w gotowości do świadczenia usług: asystenckich oraz Klubu „Być Razem” przez okres 41 miesięcy. Ponadto informuje, że od 01.10.2023r. TPD OM  w Wieruszowie realizuje projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej II” w ramach którego kontynuowane są usługi:

- Klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem”

- usługi asystenckie.