Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

Data 15.05.2021r

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego dla uczestników Klubu „Być Razem” wybrane zostały oferty:

Do udzielania porad/konsultacji z zakresu rehabilitacji wybrano oferty:

- Kamili Kamyk z Kątów Walichnowskich z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

- Marty Strzeleckiej z Walichnów z ceną 50,00 zł za godzinę usługi

Do udzielania porad/konsultacji z zakresu seksuologii/ginekologii wybrano ofertę:

- Doroty Kozłowskiej działającej pod firmą: Gabinet lekarski, lek. med. Dorota Kozłowska,
z Wieruszowa
z ceną 70,00 zł za 1 godzinę usługi

 

Do udzielania porad/konsultacji prawnych wybrano ofertę:

- Wojciecha Olejarnika z Kępna z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

 

Do udzielania porad/konsultacji psychologicznych wybrano oferty:

- Dawida Ścigały z Klatki z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

- Katarzyny Szwed z Pichlic z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

 

 

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)