Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”

 

 

Data 28.09.2020r

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2020-4791-6069 w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim
wybrane zostały oferty:

  1. Ireny Kowalczyk z Wyszanowa z ceną 30,00 zł za godzinę usługi

  2. Elwiry Maciejewska-Brożyny z Galewic z ceną 30,00 zł za godzinę usługi

  3. Magdaleny Góralskiej z Wieruszowa z ceną 30,00 zł za godzinę usługi

oraz na listę rezerwową została wpisana oferta:

Pani Doroty Okoń z Mirkowa z ceną 30,00 zł za godzinę usługi

 

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)