Centrum Usług Środowiskowych

Szacowanie wartości zamówienia na remont pomieszczenia świetlicowego

Wieruszów, dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicowego w budynku

zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

 

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

 

III. Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu świetlicowym składającym się z dwóch części wyznaczonych wypustkami ściennymi, polegających na:

  1. położeniu płytek podłogowych na powierzchni 64,40 m2

Zakres prac w tym zadaniu obejmuje zdjęcie zniszczonych paneli podłogowych, wykonanie wylewki samopoziomującej, położenie płytek ceramicznych i listwy przypodłogowej. Płytki ceramiczne o wymiarach 20 x 120 cm oraz elementy plastikowe do poziomowania płytek i wyznaczenia fug zapewnia Zamawiający. Pozostałe materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

Wymagania dot. materiałów zapewnianych przez Wykonawcę:

- wylewka samopoziomująca się: cementowa, szybkoschnąca

- klej do płytek podłogowych: wodoodporny, szybkoschnący, elastyczny,

- fuga: akrylowa dopasowana kolorystycznie do płytek,

- listwa przypodłogowa plastikowa szeroka wraz z zakończeniami, dopasowana kolorystycznie do podłogi.

  1. położeniu marmolitu do wysokości 95 cm od podłogi. Łączna powierzchnia marmolitu 26m2. Kolor marmolitu szaro-biały; konkretny odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące materiału: tynk mozaikowy z kruszywem syntetycznym, drobnoziarnisty.

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

  1. pomalowaniu ścian powyżej marmolitu i sufitu o łącznej powierzchni 266 m2.

Zakres prac obejmuje gruntowanie i 2-krotne pomalowanie farbą: ściany w kolorze niebieskim, dopasowanym do koloru marmolitu (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym), sufit w kolorze białym.

Wymagania dotyczące materiału: farba lateksowa, odporna na szorowanie,.

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

 

Przed położeniem marmolitu i malowaniem ścian Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie gwoździe i uzupełnić ubytki tynku gipsem.

Maksymalny termin na wykonanie zadania: do 31.10.2020r. Wszystkie prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie nie dłuższym niż 7 dni od ich rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.


Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi
12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 11.08.2020 – 14.08.2020r., w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

 

 

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik-Formularz wyceny