Centrum Usług Środowiskowych

Zaproszenie do złożenia szacunku na Opiekuna Klubu

                                                                                                                                                   Wieruszów, dnia 8 marca 2021 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI OPIEKUNA KLUBU „BYĆ RAZEM” PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH – „RAZEM ŁATWIEJ”

 

 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Opiekuna Klubu „Być Razem” dla osób niesamodzielnych - uczestników projektu zrekrutowanych przez Zamawiającego.

Termin realizacji:

Usługa realizowana będzie począwszy od 29 marca 2021r. 31 maja 2023 r. w średnim wymiarze 80 godzin miesięcznie z wyłączeniem miesiąca marca, w którym przewiduje się wykonanie zadań w wymiarze 15 godzin. Odchylenie od wskazanej ilości godzin usługi, w trakcie trwania umowy, może wahać się na poziomie +/- 4% ilości godzin.

Czas realizacji usługi: codziennie w dni robocze w godz. 14:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne;

- co najmniej roczne doświadczenie (w tym wolontariackie) w pracy z osobami
z niepełnosprawnościami.

 

Zakres obowiązków:

  1. przeprowadzanie naborów uzupełniających uczestników zajęć;

  2. organizacja zajęć w klubie zgodnie z założeniami projektowymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie zadania;

  3. ustalanie harmonogramu zajęć z prowadzącymi je specjalistami;

  4. współpraca ze specjalistami w zakresie prowadzenia dokumentacji z zajęć;

  5. wspieranie specjalistów w trakcie prowadzenia zajęć poprzez sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy uczestnikom w wykonywaniu zadań;

  6. organizacja wycieczek, wyjść do kina i na basen;

  7. sporządzanie kwartalnych sprawozdań z zajęć realizowanych w Klubie;

  8. udział w corocznej ewaluacji opracowanych indywidualnych programów terapeutycznych;

  9. współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych.

 

Miejsce realizacji usługi: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
ul. Sportowa 7; 98-400 Wieruszów

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 09.03.2021 – 12.03.2021, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 15.03.2020 r. do godz. 10:00
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

 

Załączniki:

 Załącznik-Formularz szacunkowy

 Załącznik -  Klauzula Rodo