Szacowanie wartości zamówienia na usługi cateringowe

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Cateringowe
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

 I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

 II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7
 

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 55520000-1 Usługi dostarczenia posiłków

 Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na codziennych dostawach ciepłych posiłków (obiadów składających się z zupy oraz drugiego dania) w porze obiadowej do miejsc zamieszkania 12 osób niepełnosprawnych, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie powiatu wieruszowskiego, przez okres 27 miesięcy począwszy od marca 2018r.

 Szczegółowe warunki realizacji usługi cateringowej:

codzienne dostawy w porze obiadowej tj. w godz. 12:00 do 13:30 do miejsc zamieszkania 12 osób niepełnosprawnych, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie powiatu wieruszowskiego;

okres realizacji projektu obejmuje 27 miesięcy począwszy od marca 2018r. co daje łącznie 9 576 obiadów;

odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy, może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości obiadów danego dnia zgodnie
z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Ewentualne zmiany ilości obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszał będzie co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem;

posiłki powinny być dostarczone do wskazanych lokalizacji w taki sposób aby nie zostały wychłodzone w trakcie transportu i mogły być podawane jako ciepłe;

wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe, termoizolowane opakowania, których cena powinna być skalkulowana w ofercie;

obiad musi spełniać n/w warunki jakościowe, ilościowe i rodzajowe:

tygodniowy jadłospis powinien być urozmaicony; w skali tygodnia posiłki nie mogą powtarzać się,

co najmniej 4 razy w tygodniu II danie powinno zawierać mięso (sztuka mięsa lub potrawa zawierająca mięso np. pierogi z mięsem, gulasz, potrawka, podroby lub rybę (filet) wraz z surówką lub gotowanymi warzywami, bigos)

potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, aromatyzowanych,

w jadłospisie powinny przeważa potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie: tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), dużej ilości warzyw, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, ryżu oraz umiarkowane stosowanie soli;

Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wkluczeń lub nietolerancji pokarmowych. Dostawa niestandardowych posiłków odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółów
dot. rodzaju produktów i sposobu ich przygotowania;

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji;

Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek produkowanych posiłków zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80 poz. 545)

Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt, który powinien być wkalkulowany w cenę posiłków.

Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zamówione i dostarczone posiłki rozliczane, w okresie miesięcznym, na podstawie faktury i specyfikacji posiłków wydanych
w każdym dniu

 IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 05.02.2018 – 08.02.2018, w godzinach 15:30 – 17:00

 V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 09.02.2018 r. do godz. 15.30
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku
do niniejszego zaproszenia.

 

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

Załącznik - Formularz wyceny