Informacja o wyborze wykonawcy wykucia otworu okiennego i montazu okna

Data 25.09.2020r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej”

na wykucie otworu okiennego oraz montaż i obróbkę okna w budynku przy ul. Sportowej 7
w Wieruszowie

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie rozpoznania cenowego, realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie wykucie otworu oraz montaż i obróbkę okna wybrana została oferta:

AGMAR Marcin Jaremko 

Ul. Fabryczna 11

98-400 Wieruszów

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)