Informacja o wyborze wykonawcy zabudowy wnęk i montażu drzwi przesuwnych

Data 26.08.2020r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej”

na wykonanie zabudowy wnęk i montaż drzwi przesuwnych w budynku przy ul. Sportowej 7
w Wieruszowie

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie rozpoznania cenowego, realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zabudowę wnęk i montaż drzwi przesuwnych wybrana została oferta:

Zakład Stolarski JAWOR Mirosław Molka

Szczury 88

63-410 Ostrów Wlkp

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)