Informacja o wyborze wykonawcy remontu pomieszczenia świetlicowego

Data 08.06.2020r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej” Na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicowego w budynku przy ul. Sportowej 7 w Wieruszowie

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie rozpoznania cenowego, realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu wybrana została oferta:

Firmy Budowlano-Wykończeniowej Jerzy Szwedo 

Ul. Aleksandra Okrzei 13

98-400 Wieruszów

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

 (Beneficjent/osoba upoważniona)